พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ พระมหาธาตุ เจดีย์ชเวมอดอ (Shwemawdaw Paya) หรือ

พระบรมธาตุมุเตา ว่ากันว่าพระมหาธาตุองค์นี้ มีความสูง

มาก เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุด ใน เมียนมาร์ มากถึง ขั้น

จำเป็นต้อง แหงนหน้ามอง บน ขึ้นไป มอง กัน เลย ล่ะ จ้ะ ตัวพระ

เจดีย์ มากถึง 114 เมตร สุงขึ้นยิ่งกว่า พระเจดีย์ ชเวดากอง 14

เมตร แล้วก็เป็นเยี่ยม ในเจดีย์ โบราณ ที่แก่ โบราณ กว่า 2,600

ปี มีจุดอธิษฐาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่ ตรง รอบๆ ยอดฉัตร ทั้ง เป็น พระ

มหาธาตุ เจดีย์ ที่ สำคัญ ใน เมือง พะ วัว หรือหงสาว ดี จัดตั้งขึ้น

มา ตั้งแต่ ยุค มอญ เจริญก้าวหน้า อำนาจ และ ได้ มีการ ซ่อมแซม

ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม อยู่ บ่อย มา ข้างใน เจดีย์ ใส่ พระ เขี้ยว

แก้วไว้ตั้งแต่ ยุค พระผู้เป็นเจ้าราเชนทร์ แม้กระนั้น ถัดมา ใน ยุค

พระผู้เป็นเจ้า ธรรมเจดีย์ ขอความกรุณาปรานี ให้ มีการ หล่อ ระฆัง

จารึกไว้ ที่ฐาน แทน

ความศรัทธา : ในเวลาที่ พวกเรา จะไหว้พระ เที่ยวขอพร ให้เอามือ แล้วก็

หน้าผาก ไป สัมผัส ที่ พระบรมธาตุ องค์เดิมที่ หัก แล้วจึง

อธิษฐาน ภายหลังที่ หลายๆคน ได้ อธิษฐาน ไป นั้น ก็ ชอบ บรรลุ

เป้าหมาย ชาวมอญ และก็ ชาวเมียนมาร์เช้าใจกันว่า ยอดพระ

เจดีย์ ที่ หัก เป็น จุด ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มากมาย พวกเรา

สามารถนำ ธูป ไปค้ำ กับ ยอด ของเจดีย์องค์ ที่หักลงมา เพื่อ

เป็น มงคล ซึ่ง เปรียบได้ดั่ง การสนับสนุน ชีวิต ให้ ก้าวหน้า ไป อีก

 

ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์

คนไม่ใช่น้อย คงจะ เคยได้ฟัง กิตติศัพท์ ของ องค์ เทวดา ทันใจ

ประเทศพม่า ซึ่ง ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ ขอพร สิ่งใด ก็ สมประสงค์

แล้วก็เทวดา ทันใจ ที่ เป็นที่รู้จัก ก็คือ เทวดา ทันใจ นัต โบ โบยี

เจดีย์ โบ ตา ทา วน์ ที่คนประเทศไทย นิยม ไป ขอพร กัน เยอะ

ที่สุดนั่นเอง คนไหนกัน ไป ไหว้พระ ประเทศพม่า จำเป็นต้อง

ไม่ พลาด เลยจ๊ะ ชาว ประเทศพม่า มั่นใจว่า เป็น นัต ที่ คุ้มครอง

พระ ผม ธาตุ ใน เจดีย์ โบ ตา ทา วน์ ซึ่ง องค์เทวดา ทันใจนี้ ก็ ตั้ง

อยู่ ใน ศาลา ชายน้ำ ด้านข้าง เจดีย์ นั่นเอง จ้ะ ใน ทุกวันจะมี ผู้คน

จำนวนมาก อีกทั้ง ชาว ประเทศพม่า รวมทั้ง คนประเทศอื่น แวะ

เวียน เข้ามา ขอพร กัน อย่างล้นหลาม ซึ่ง ภายหลังจาก ขอพร แล้ว

หลังจากนั้นก็ สมหวัง แบบ เร็วทันใจ กัน เกือบทุก ราย

ความเชื่อถือ : เครื่องมือที่ใช้ในการ สักการ เทวดา ทันใจ นัต โบ

โบยี เป็น ดอกไม้ มะพร้าวอ่อน รวมทั้งกล้วย โดย การ ขอพร

ให้นำ แบงค์ 2 ใบ ใส่ ไว้ ที่มือท่าน หลังจากนั้น ก็อธิษฐาน

แล้ว ดึง กลับมา 1ใบ เพื่อรักษาไว้ ต่อจากนั้นให้เอาหน้า ผาก

ไป สัมผัสกับนิ้วชี้ของ ท่าน เพื่อพรสำเร็จผล เร็วไว ซึ่งการ

ขอพร จำต้อง ขอเพียงแค่ ข้อเดียว แค่นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *