วิวบ้านป่าบงเปียง

วิวบ้านป่าบงเปียง

วิวบ้านป่าบงเปียง

วิวบ้านป่าบงเปียงวิวบ้านป่าบงเปียง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของนาขั้นบันได ที่สวยสุดๆ อีกแห่งหนึ่ง ของเมืองไทย

ด้วย ทิวทัศน์ ชายทุ่ง นาบ น เนิน สูง บวก กับ ทิวทัศน์ แนวเขา ซับซ้อน

กำเนิด เป็น จุดสำหรับเพื่อชมวิว ที่ งดงาม น่ามอง อีก แห่งหนึ่ง ใน จังหวัดเชียงใหม่ ในฤคู ฝน และก็ ปลายฝนต้นหนาว เป็น

ตอน ที่เหมาะอย่างยิ่ง กับ การมา สัมผัส บรรยากาศ ดี ๆ ผ่ใดกัน จะไป มีความคิดว่า “นา” จะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว‘ได้ ใน ตอน

หน้า ฝน แบบนี้ ธรรมชาติ ยิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ ท้องนา ขั้นบันได สี เขียวชอุ่ม เป็นแถว ยาว ไป สุดสายตา ดู อย่างกับเป็น ภาพศิล

ที่สรรสร้าง มาจากธรรมชาติ

ประกอบ กับ สาย หมอก ดก ที่ ลอยอยู่ เต็ม ฟ้าเหนือ ทุ่งข้าว ขั้นบันได สี เขียว กำเนิด เป็น ภาพ ที่ ความอัศจรรย์ ที่ ทำให้ พวกเรา

สุขสบาย เมื่อ ได้ มองเห็น

อากาศตรงนี้ ก็ดีแล้ว แสน ดี เย็นสบายรวมทั้ง บริสุทธิ์ หาเวลาว่างๆ เอา ตนเอง ออกห่าง ออกมาจาก เมืองหลวง ที่ วุ่ นวาย เพื่อ

เสพ บรรยากาศ ของตรงนี้ สักหนึ่งครั้ง บางที่อาจจะ ต่อ ชีวิต คุณ ได้ อีก นับเป็นเวลาหลายปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *