สถาปนิก สิ่งแรกเมื่อเราต้องการสร้างบ้านนั่นคือ เราต้องมีแบบบ้าน โดยที่แบบบ้าน

Posted by

สถาปนิก สิ่งแรกเมื่อเราต้องการสร้างบ้านนั่นคือ เราต้องมีแบบบ้าน โดยที่แบบบ้านนั้นต้องถูกออกแบบบ้านโดยสถาปนิก หรือแบบบ้านสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไป วิศวกรโครงสร้าง หรือวิศวกรงานระบบผู้เขียนแบบ และค่าพิมพ์แบบนั้น หากเป็นแบบสำเร็จรูปจะมาราคาถูกกว่า เพราะสามารถขายได้หลายครั้งในการออกแบบครั้งเดียว แต่อาจจะไม่ได้รูปแบบการใช้งานตามที่ต้องการ
แบบบ้านจะประกอบด้วย แบบแปลนของผังบริเวณบ้าน แบบแปลนของชั้นต่างๆ ทุกชั้นไปจนถึงหลังคา รูปด้านทุกด้าน รูปตัดของตัวบ้านอย่างต่ำ 2 แนว หากเป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก ต้องมีรูปตัดมากกว่า 2 แนว และนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่อยู่ในตัวบ้าน เช่น ราวบันได ลูกชั้นบันได คิ้วรอบผนังบ้าน ชายหลังคา เป็นต้น แบบโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดของการเสริมเหล็กหน้าตัดคาน เสา พื้น หรือแบบโครงสร้างของหลังคา ต้องแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ ว่ามีขนาดเท่าไหร่ และประกอบกันด้วยลักษณะแบบไหน ระบบต่างๆ ระบบประปา ระบบการเดินท่อน้ำทิ้ง การระบายน้ำฝน  แบบระบบไฟฟ้า เป็นต้น แบบแปลนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
วิธีการขออนุญาตปลูกบ้าน
กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
แบบแปลนแผนผังจำนวน 5 ชุด
หนังสือรับรองการเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต
สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะก่อสร้าง
สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลใช้หนังสือ รับรองการจดทะเบียน
เมื่อเราได้ข้างต้นแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเทศบาลซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 45 วัน จะต้องได้รับแจ้งว่าได้อนุยาหรือไม่ หากได้รับว่าไม่อนุญาต จะต้องทำการแก้ไขตาม โดยจะเสียค่าธรรมเนียมตารางเมตรละไม่เกิน 4 บาท
ขั้นตอนการปลูกสร้างที่ต้องทราบ
ตอกเข็มหล่อฐานราก คานคอดิน และการตั้งเสาชั้นล่าง
หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับรับหลังคาชั้น 2
มุงหลังคา  ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน
ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง ติดตั้งระบบท่อน้ำ
บุผนังกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี เดินสายไฟ เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือ
จะเห็นได้ชัดว่าการสร้างบ้านนั้นมีรายละเอียด และขั้นตอน ค่อนข้างละเอียด หากเราต้องการสร้างบ้าน ควรศึกษาข้อมูลดีๆ เพื่อให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเวลา หากต้องการสร้างบ้านให้ตรงใจแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ดีกว่า

สนับสนุนโดย tonsilparchitect

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *