อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอุทยานแห่งชาติเขาแหลม สำหรับ น้ำตกไดช่อง ถ่องเป็นเลิศ ในสถานที่เที่ยว อันสะดุดตาของ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตั้งอยู่ ที่ตำบล ปรังเผล อำเภอ

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ข้างถนน หลวงเลขลำดับ 323 (ทองคำ หน้าผา ภูเขา ไม่ -สังข ละ บุรี) กิโลที่ 32-33 ก่อน

ถึงน้ำตกเกริ โลภระเวี ย บางส่วน โดย จะ มี ป้าย ทางด้านซ้ายมือเข้าไป ราว 500 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 500 เมตร รวม

ทั้ง จำเป็นต้อง เดินเท้าไป อีก โดยประมาณ 600 เมตร น้ำตกไดช่องถ่อง เป็นน้ำตก ที่ มีความงาม ยอดเยี่ยม กึ่งกลาง

ป่า อัน ร่มรื่น สายน้ำ ตกมี ทั้งหมดทั้งปวง 5 ชั้น ไหล เป็น ชั้นลดหลั่น กัน มาจาก ผาหินปูนสู่ แอ่งระดับล่าง ก่อนที่จะไหล ลงสู่

ทะเลสาบ เขื่อน แม่กลองถัดไป นอกเหนือจากน้ำตกไดช่องถ่อง อช.เขาแหลม ยังมี “น้ำตกเกริงกระเวีย” น้ำตกขนาดเล็ก ที่มีสายน้ำไหล เย็นงามตลอดทั้งปี โดยสามารถเดิน จาก น้ำตกเกริงกระเวีย ไปยัง

น้ำตกไดช่องถ่อง ที่อยู่ ข้างล่างได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ ทาง อช.เขาแหลม ได้ทำ ทางศึกษาเล่าเรียนธรรมชาติ ไว้ให้ นักเดินทางเดินดูความสวย ของน้ำตก ทั้งยัง 2 ที่ได้

เวลาที่ สถานที่สำหรับท่องเที่ยว เด่น ๆ ที่ น่าดึงดูด ของ อช.เขาแหลม นั้น ก็มี น้ำตกกระเตงเจง น้ำตกเขาหินแตก จุดสำหรับ

เพื่อชมวิว วัง ปะ โท่ รวมทั้ง ป้อมปี แล้วก็ ทางเรียนรู้ธรรมชาติสัน หนอก โค ที่ตอนนี้ เป็นที่นิยม จาก นักเดินทาง ไม่น้อยเลยที

เดียวโดย เมื่อ ไป ถึงยัง สถานที่เที่ยว ก็จำต้องประพฤติตามกฏ กฎระเบียบ ของ อุทยานฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ นำ ขยะ

พลาสติก แล้วก็ โฟม ที่ ไม่เสื่อมสภาพ เข้าไป หรือ ช่วยเหลือกันลด ขยะ ใน อุทยานฯ ให้ได้มาก ที่สุด เพื่อ ธรรมชาติ แล้วก็ โลก

ของ พวกเรา ‘น้ำตกได ช่อง ถ่อง ‘ เปิด ให้ ให้ เข้าชม แล้ว ขอรับอุทยานแห่งชาติ เขา แหลม เปิด ให้ นักเดินทางเข้าไป สัมผัส

ความ ยอดเยี่ยม ของ น้ำตก ได ช่องถ่อง ที่ ไหลผ่าน ชั้น หินปูนลดหลั่น กำเนิด เป็นม่านน้ำ ทั้งยัง 5 ชั้นเหมาะกับ นักเดินทาง ที่ ถูกใจเดินป่า เล่าเรียน ธรรมชาติ ระยะ

ทางเดินเข้าชม 600 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *