เที่ยววัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

เที่ยววัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

เที่ยววัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

เที่ยววัดศรีโพธิ์ชัยแสงภาเที่ยววัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา หนึ่งในวัดที่งามที่สุด ใน จังหวัดเลย ขอรับ ได้โอกาส แวะเวียนมาไหว้ขอพร และ ถ่ายรูปงาม ๆได้ ตรงนี้ เป็น อำเภอ ที่นา

แห้ว จังหวัดเลย คณะทำงานรีวิว สาน พวกเราเชื่อ อย่างมากว่า อีกหน่อย ที่ ที่นี้ จะ โด่งดัง แน่นอน เนื่องจาก บรรยากาศดี

เยี่ยม

วัด ศรี โพธิ์ชัย แสงสว่าง ภา เป็นวัดโบราณ แก่ กว่า 400 ปี เกิดขึ้น พร้อมๆ กับการตั้ง ชุมชน บ้านแสงภา อำเภอ ที่นา

แห่ว จังหวัดเลย สร้างมากับ วัดโพธิ์ชัย บ้านนา ควรจะ อำเภอ ท้องนา แห่ว เมื่อพวกเรา เข้าไป ใน วัด พวกเรา จะ มองเห็น

โบสถ์ตั้งอยู่ กึ่งกลาง ลาน เตียน ของสงฆ์ และ เป็น สถาปัตยกรรม ที่ เด่น มากมาย ๆ คล้ายกับ ที่ หลวง พระ บาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *